Zarządzanie firmą oraz wdrażanie oryginalnych standardów jakości

Biznes i Finanse

Autor:

Ogromna korporacja jest jak organizm – każdy narząd i organ musi funkcjonować porządnie, żeby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, aby przywrócić właściwy bieg całości zaryzykowania. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno lub wieloosobowy. Tak w rzeczy samej to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego przedsięwzięcia. Są organy, bez jakich organizm by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu pojedynczych komórek firmy płuca wolno porównać do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo błyskawicznie by przestało istnieć.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszelkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w firmie prowadzone. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przechwycą inne organy – sprawdź certika.pl – certyfikacja ISO 9001. Istnieją bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało ma okazję funkcjonować, choć będzie wtenczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z kierowników nakłada na niego samego znacznie większy zakres obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki natęża się przepływ przez drugą. Organizm ludzki wobec tego bezustannie żyje, ale mózg musi bacznie obserwować poczynania jednej nerki. Takich porównań można by wymieniać dużo, jednakże wystarczy zapamiętać bądź po prostu zdać sobie sprawę z tego, iż są w kolosalnych jednostkach takie komórki, których nie można pominąć przy jej działalności. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie Internet dopadł już każdą dziedzinę życia cywilnego. Sprzedaż towarów każdego typu, handel usługami (i to w najlepszym wykonaniu!), kursy oraz szkoły online, wirtualne leczenie… Ludzie coraz mniej czasu spędzają w otoczeniu drugiego człowieka, a kontakty interpersonalne ćwiczą w wirtualnym świecie. Często okazuje się, że nawet własnego właściciela dużej korporacji nie musimy nigdy spotkać osobiście, a przez cały okres współpracy będzie z nami wyłącznie wirtualnie. Człowiek zarządzający własnym interesem przez sieć internetową musi być faktycznie obrotny. Nie jest w końcu łatwo nadzorować podwładnych, jakich się nie widzi, a jedynie widzi się efekty ich pracy. Należy posiadać oczy dokoła głowy, pilnować nadanych terminów, a do tego konsekwentnie karać robotników za nie wywiązanie się z umowy.

Dodaj komentarz