Wspinaczka i alpinistyka – aspekt ruchów i przygotowania do wycieczek

Rozrywka

avatarAutor:

Dzisiejsza technologia wspinania rodziła się półtora wieku temu na ścianie zazwyczaj, nachylonych pod kątem 60- 70 stopni. Problem wejścia w górę po stromej skale dawni wspinacze rozwiązywali sposobem prostym oraz skutecznym, naśladując na ogół bezwiednie, wchodzenie po wspartej o ścianie drabinie. Ta naturalna technika ruchu stała się w następnej kolejności kanonem i bezwzględną zasadą edukowania wspinaczki.

W idealnym podręczniku alpinizmu można na przykład ujrzeć zdjęcie francuskiego mistrza skały, który demonstruje należyty sposób przejścia skalnej ścianki oczywiście na drabinie. Chodziło tu w owym czasie o to, by wspinacz przemieszczał ciało trudami mięśni nóg, przy minimalnym wkładzie pracy kończyn górnych oraz obręczy barkowej.

Za perfekcyjna pozycję ciała w ścianie oceniono typową postawę stojącą a wartością techniki było tzw. chodzenie po skale jak po chodniku. W nowoczesnych czasach wspinacze preferują ściany co najmie pionowe. A wspinaczka stała się bardziej siłowa i potrzebuje większych umiejętności akrobatycznych – to potwierdza portal internetowy http://www.alpinistyka.pl/. W klasycznym przechwycie, przemieszczanie kojarzyło się w zasadzie z zmiana położenia. Do bazowych technik ruchu możemy zakwalifikować : chwyt, chwyt skalny, stopień. Chwyt jest to miejsce dotknięcia ścian dłonią. Chwyt skalny jest ta cząstką przestrzeni ściany, jaka służą lub ewentualnie może służyć jako punkt podparcia dla ręki wspinacza. Charakteryzują go cztery parametry: kształt, wielkość, nachylenie powierzchni pracującej, ustawienie. Wspinacz na ogół łapie chwyt nad głową by wykonać tak zwane ściągniecie.

Od czasu do czasu niemniej jednak wygodniej bywa chwyt pchnąć, ustawiając rękę w pozycji wyporu lub rozporu. Układ palców oraz dłonie na chwycie oraz kierunek skonfigurowania przedramienia względem powierzchni ściany, pozwalają wyróżnić cztery podstawowe rodzaje sposobów chwytania: chwyt prosty, ścisk, klinowanie, chwyt pionowy. Sposób wykorzystania chwytu zależy od jego położenia względem ciała wspinacza i kierunku ustawienia i nachylenia powierzchni chwytu, innymi słowy witryny w jakie ten funkcjonuje. Stopień to miejsce dotknięcia ściany stopą. Wspinacze na znaczących płaskich szczeblach ustawiają stopy czubkiem do ściany, lekko rozchylone na zewnątrz.

Dodaj komentarz