Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych

Przemysł

avatarAutor:

Efektywne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin jest zagwarantowane, jeśli ktoś decyduje się na kupno separatorów substancji ropopochodnych na użytek w swoim zakładzie pracy. Ścieki doprowadzane do separatora muszą być oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku dołączonym do urządzenia. Można również zdecydować się na separator substancji ropopochodnych z połączonym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną równą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z bieżącymi zapisami prawa. Do separatorów nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne pod postacią trwałej emulsji. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania separatorów opublikowane są na stronie internetowej. Można też dowiadywać się kwestii szczegółowych od sprzedawców. Jeśli okaże się to kiedyś potrzebne, wskazana marka zaoferuje też serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory bardzo dobrze wywiązują się ze swojej roli, jaką jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwiają to 2 procesy: łączenia cząstek w jedną oraz flotacji. Wtedy, w efekcie przepływania ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych oraz gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, gdyż po przekraczaniu podanego poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest parę modeli separatorów, czyli można wybrać taki, jaki spełnia jego oczekiwania użytkowe. Wybrane z nich mają by – pass, co zwiększa przepustowość nominalną, żeby w wypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zajęte olejem.

Dodaj komentarz