Działalność komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Usługi

avatarAutor:

Wnioski dzięki jakim można skompletować kompletną dokumentację związaną ze sprawami o egzekucję dostępne są na witrynie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na witrynie zamieszczono najważniejsze wnioski, jakie na pewno okażą się znaczące w określonych sprawach. Będą to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Już na stronie głównej zaprezentowanego specjalisty od windykacji można też przekierować się do e – licytacji. Witryna https://komornikmarkocki.pl przygotowana jest bardzo dokładnie, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że cokolwiek zostałoby niewyjaśnione. W obrębie działalności komornika znajdują się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Do obowiązków komornika należy także zajmowanie majątku dłużnika a także wykonywanie świadczeń z zakresu egzekucji alimentów.

W ramach posiadanych kompetencji Dariusz Markocki wykonuje spis inwentarza, na podstawie jakiego sporządza później protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo wydaniem orzeczenia. W dodatku, jest osobą posiadającą uprawnienia do wręczania: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism jakie zawierają potwierdzenia odbioru i oznaczenie daty. Świadczenia obejmują także: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego obszaru całego województwa śląskiego, z określonymi wyjątkami.

Dodaj komentarz