Do jakiego notariusza warto się zgłosić?

Usługi

Autor:

Nie da się uciec od skorzystania z usług, jakie świadczy rejent – jedni z jego pomocy korzystają więcej, drudzy zaś rzadziej. Bez wątpliwości najwięcej styczności mają ci, którzy często kupują bądź wyprzedają domy oraz mieszkania – wtedy notariusz koniecznie powinien uczynić wpis do księgi wieczystej, którą mieć ma obowiązek każdy dom. Oprócz tego, pod jego okiem podpisywanych jest mnóstwo umów, jakie mają moc prawną, czego świadectwem jest podpis rejenta, zawierająca godło państwowe. Pośród aktów, jakie nie mogą być podpisane bez osoby rejenta są na przykład rozdzielność majątkową a także podział majątku.

Notariusz jest obecny przy podpisywaniu umów pomiędzy wspólnikami biznesowymi, sprawuje pieczę nad wekslami czy czekami, jak również zatwierdza testamenty czy darowizny – jedynie w takich sytuacjach umowy te będą honorowane przez władzę sądowniczą w rozmaitych sprawach. Z uwagi na ogromną odpowiedzialność, jaka wisi nad rejentem, nie wszyscy możemy sprawować ten zawód – wymagane jest zaliczenie prawniczych studiów i odbycie stosownej praktyki. Zawód notariusza nie bez powodu uznawany jest za jeden z najbardziej odpowiedzialnych oraz cieszących się prestiżem. Ze względu na wielkie znaczenie dokumentów, którymi się opiekuje, nad wykonującymi ten zawód ciąży mnóstwo reguł, są oni także poddawani wielu sprawdzaniom – bezpośredni nadzór nad ich pracą sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Notariusz najczęściej łączony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, z tego też powodu każdy kupujący czy też sprzedający nieruchomość musi odwiedzić jego kancelarię – owego wpisu może przecież dokonać tylko rejent – sprawdź notariusz-legionowo.com.pl. Poza tym, wiele pozostałych dokumentów moc prawną posiada tylko w tym wypadku, gdy znajduje się na nich pieczęć notariusza – chodzi w w tej chwili między innymi o testamenty, ugody między partnerami biznesowymi czy małżonkami – również te dotyczące podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Rejent opiekuje się także dwoma sygnatariuszami połączonymi papierami wartościowymi, jak na przykład czeki czy obligacje – dba o to, żeby ich dobro było reprezentowane w takim samym stopniu.

Dodaj komentarz